BİREYSEL EĞİTİM
Her öğrencinin bireysel ilgi ve ihtiyaçları göz önüne alınarak eğitim gereksinimleri dâhilinde hazırlanan  ‘bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP)’ çerçevesinde uzman öğretmenler tarafından öğrenciye bire bir verilen eğitimdir.
Kurumumuzda; uzman öğretmenler tarafından BEP programı dikkate alınarak her öğrenci için çalışılacak amaçların yer aldığı 4 aylık eğitim programları hazırlanmaktadır. Hazırlanan bu programlar dâhilinde öğrencilerle tespit edilen tüm ihtiyaç alanlarında çalışmalar yapılmaktadır. Hazırlanan bu 4 aylık eğitim programlarının bir kopyası veliye verilmekte ve aileler çocuklarının izleyeceği programı açık ve anlaşılır bir şekilde takip edebilmektedirler. 4 aylık eğitim programında hedef alınan amaçları süre bitiminden önce bağımsızlığa ulaştıran öğrenciler için 4 aylık tamamlama süreci beklenmeden programlar revize edilmekte, yeni program oluşturulmakta ve çalışmalara bu yeni 4 aylık program dahilinde devam edilmektedir.
4 aylık eğitim programlarının amacı; öğretmenlerimizin öğrencilerimizin gelişimlerini kısa zaman aralıklarında kontrol etmeleri, öğretmenlerimizin çocuklarımızın tümünün gelişiminin bire bir takibini sağlamaları, her ders bir önceki derste çalışılan konulara tüm öğretmenlerin hakim olması  ve en önemlilerinden biri de ailenin hedeflenen kısa süreli amaçları anlaşılır ve yalın bir şekilde görerek çocuklarının gelişim seviyelerinden daha somut bir şekilde bilgilenmeleri ve  öğretmenlerimizle birlikte çocuklarının takibini evde yapabilmeleridir.

GRUP EĞİTİMİ

Çocuğun bireysel eğitimde kazandığı becerileri genellemesi, sosyalleşmesi ve iletişim becerilerinin artması, sıra alma, bekleme, izleme, birlikte hareket etme gibi çocuğun ihtiyacına uygun beceri ve davranışların kazandırılması, küçük yaş çocuklarda ise bu beceri ve davranışların yanında oyun becerilerinin de desteklenmesi ya da kazandırılması hedeflenen, en az iki öğretmenle yapılan eğitimdir.

      Çocuklarda hedeflenen temel beceriler kazandırıldıktan sonra aynı yaş grubu ve gelişimsel aralığa sahip çocukların bireysel özelikleri bireysel eğitim programları dikkate alınarak hazırlanır.